(028) 38.230.780 – (028) 38. 233. 363 khoahoctre@gmail.com

GIỚI THIỆU

————— ♦ —————

 

  • Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn Giao thông TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

 

  • Đây là cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong học sinh, sinh viên, đồng thời hỗ trợ phát triển và ươm tạo các ý tưởng thành giải pháp ứng dụng thực tế trong tương lai.

 

  • Sản phẩm dự thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nóng của thành phố trong lĩnh vực Giao thông, tiến tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành Đô thị thông minh.

Công dân Việt Nam từ 06 đến 35 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Mỗi cơ sở Đoàn tham gia ít nhất một ý tưởng, sản phẩm, mô hình, giải pháp.

Thí sinh có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mỗi nhóm tối đa 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên là trưởng nhóm.

Mỗi nhóm được đăng ký dự thi một hoặc nhiều ý tưởng.

VĂN BẢN

————— ♦ —————

ĐĂNG KÝ DỰ THI

————— ♦ —————

THƯ VIỆN ẢNH

————— ♦ —————

Hình ảnh Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh qua các năm.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh lần 1 năm 2018

Năm 2018

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

————— ♦ —————

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

LIÊN HỆ

————— ♦ —————

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

THÀNH ĐOÀN TP. HCM